Skip to main content

NVRR-Handreiking voor (zelf)evaluaties door rekenkamers

Categorie: Opvolging / Nazorg / Doorwerking

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen.

Het Ontwikkelteam van de NVRR heeft een handreiking ontwikkeld om (zelf)evaluaties door rekenkamers te stimuleren. In deze handreiking wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het brede palet van mogelijkheden voor (zelf)evaluatie voor lokale rekenkamers geschetst. Op die manier worden suggesties aangereikt voor hoe (zelf)evaluatie in de praktijk kan worden vormgegeven.

De handreiking spitst zich toe op drie vormen van (zelf)evaluatie die het vaakst blijken te worden uitgevoerd door lokale rekenkamers: evaluaties van eigen onderzoek, evaluaties van de resultaten en effecten (‘doorwerking’) van eigen onderzoek en evaluaties van het eigen functioneren als rekenkamer. Voor elk van deze drie evaluatievormen wordt aangegeven welke onderwerpen zich daarvoor goed lenen, hoe zo’n evaluatie kan worden uitgevoerd en het resultaat vervolgens kan worden vastgelegd.

De handreiking kunt u hier downloaden.

Documenten