Skip to main content

Onderzoeksproces

Categorie: (Onderzoeks)Proces

Het onderzoeksproces bestaat in grote lijnen uit acht stappen:

  1. Monitoring en selectie onderzoeksonderwerpen.
  2. Maken van het onderzoeksprogramma.
  3. Voorbereiden onderzoek en maken onderzoeksopzet.
  4. Uitvoeren onderzoek.
  5. Maken rapport van bevindingen .
  6. Ambtelijk en bestuurlijk wederhoor.
  7. Publicatie van het rapport en presentatie van het rapport aan de raad.
  8. Nazorg / opvolging en evaluatie van rekenkameronderzoek.