Skip to main content

Rapportage Inzicht in doorwerking van rekenkamerproducten

Categorie: Opvolging / Nazorg / Doorwerking

In 2015 ontwikkelde de werkgroep Kwaliteitszorg van de NVRR het stappenplan en het cirkelmodel om de doorwerking van rekenkamers te meten. Het cirkelmodel onderscheidt zes cirkels: agenderen, bespreken, besluiten, implementeren, effectueren en extern verantwoorden. Op verzoek van de NVRR heeft een aantal rekenkamers het stappenplan getest en hun feedback daarop gegeven. Op basis van de ervaringen is een nieuw model ontwikkeld.

In de rapportage ‘Inzicht in doorwerking van rekenkamerproducten’  – Doorontwikkeling van het cirkelmodel op basis van praktijkervaringen – wordt verslag gedaan van dit proces, dat mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van het ministerie van BZK aan de NVRR in het kader van kwaliteitsverbetering.

Documenten