Skip to main content

Syllabus NVRR-Cursus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ gepubliceerd

Categorie: Algemeen

De syllabus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ werd in 2016 en 2017 gebruikt door de NVRR.

In de syllabus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ wordt ingegaan op zeven thema’s: de organisatie van een rekenkamer(commissie), het onderzoeksprogramma, de startnotitie, de inhuur van externe onderzoekers, de verschillende fasen van het rekenkameronderzoek, de doorlooptijd, het opstellen van conclusies en aanbevelingen, en tenslotte op de omstandigheden die de doorwerking van de conclusies en aanbevelingen bevorderen.

De syllabus bevat een uitnodiging het rekenkamerwerk systematisch aan te pakken en lessen te trekken uit elk onderzoek en de doorwerking daarvan. Hij werd gepubliceerd ter gelegenheid van het koperen jubileum van de vijf provinciale rekenkamers per 1-7–2017.

Documenten