Skip to main content

Uitspraak rechtszaak WOB-verzoek Stichting Tivoli aan Rekenkamer Utrecht

Categorie: Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op 27 januari 2016 diende de Stichting Tivoli een Wob-verzoek in naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek: een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tivoli Vredenburg’ (3 november 2015).

In het Wob-verzoek verzocht Stichting Tivoli om openbaarmaking van diverse documenten. De meeste documenten kon de rekenkamer aan Stichting Tivoli verstrekken. Een verzoek om gespreksverslagen openbaar te maken die in het kader van het rekenkameronderzoek waren gevoerd, is door de Rekenkamer geweigerd.

Het Wob-verzoek heeft sindsdien verschillende processtappen doorlopen, uitmondend in een beroep van Stichting Tivoli bij Rechtbank Midden-Nederland. Met haar uitspraak op 21 april 2017 bevestigde de rechtbank dat de Rekenkamer Utrecht de gespreksverslagen niet openbaar hoeft te maken. De rekenkamer is niet op alle weigeringsgronden in het gelijk gesteld.

Volgens de rekenkamer is de betekenis hiervan dat de ze ten behoeve van het onderzoek op vertrouwelijke basis gesprekken kan blijven voeren.

Voor toelichting op deze zaak kunt u contact opnemen met: Gerth Molenaar, Secretaris Rekenkamer Utrecht, 030-286 13 91.

Voor de volledige uitspraak, Klik hier.