Skip to main content

Visual storyboard: presentatie Samenwerkingsdag 17-11-2016

Categorie: (Onderzoeks)Proces

Visual storyboard: van onderzoek naar animatie door Linda Meijer en Janneke ten Kate

Een visueel storyboard kan een animator helpen bij het ontwerpproces, maar kan in een vroeg stadium ook duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen: zó gaan we onze boodschap vertellen.

Documenten