Wettekst Wet hergebruik van overheidsinformatie

Categorie: Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Lees hier de volledige wettekst van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.