Skip to main content

Wettekst Wet openbaarheid van bestuur

Categorie: Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Lees hier de volledige wettekst van de Wet openbaarheid van overheidsinformatie (Wob).