Skip to main content

Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’, uitreiking Goudvink en ALV

Gepubliceerd op:
vrijdag 21-10-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

2

december

Tijdstip

Start: 09:30
tot 15:15 uur.

Locatie

Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht

Organisator

NVRR

Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’, uitreiking Goudvink en ALV

Op 2 december organiseert de NVRR een bijeenkomt in Utrecht: het Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’ en de algemene ledenvergadering. Ook zal de Goudvink worden uitgereikt.

Genomineerden Goudvink

Programma

9:30

Inloop met lekkers

10:00

Start ALV

Directeur: Lies van Aelst

Inclusief kennismaking nieuwe directeur

11:00

Koffie en thee

11:15

Over effectiviteit en impact gesproken

Over de spreker, Jos van de Wiel: hij werkt sinds 2017 bij de Nationale ombudsman. Sinds maart is hij coördinator van het team dat zich bezighoudt met de gaswinningsproblematiek. Daarvoor werkte hij als strategisch adviseur voor de Nationale ombudsman, onder andere op het terrein van Justitie en Veiligheid.

Zijn overheidsinstanties van wie hun aanbevelingen worden overgenomen effectief? Natuurlijk. Maar er is meer. Wie partijen bij elkaar brengt rondom een gezamenlijk probleem, zoals de Nationale ombudsman steeds vaker doet, is ook effectief. Jos van de Wiel, coördinator bij de Nationale ombudsman, zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe de ombudsman invulling geeft aan zijn opdracht. Daarbij gaat hij ook in veranderingen die de ombudsman de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Veranderingen die in gang zijn gezet nadat de ombudsman liet onderzoeken hoe effectiever om te gaan met mensen en middelen, en blijvende impact te hebben.

12:00

Lunch

13:00

De rekenkamer en de media

Marjolein van Asselt is sinds een jaar directeur van de Rekenkamer Rotterdam. Daarvoor was ze onder andere raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Communicatie is een vak. Onderzoek doen is de hoofdtaak van rekenkamers, maar het communiceren van de bevindingen en aanbevelingen is net zo cruciaal. Vaak zijn rapporten ook interessant voor de media en ook voor de rekenkamers zijn social media niet meer weg te denken. Wat kunnen we van elkaar leren over de omgang met de media? Marjolein van Asselt, directeur Rekenkamer Rotterdam, geeft een interactieve presentatie als aftrap voor dit gesprek.

13:45

Wat wil je nu eigenlijk zeggen?

Elizabeth Palandeng, Algemene Rekenkamer

Rekenkameronderzoek is relevant voor onder meer burgers en beleidsmakers en kan complex of technisch zijn. Hoe zorg je er tòch voor dat jouw onderzoek beklijft bij je doelgroep? Hoe kom je tot een heldere boodschap die raakt of overtuigt? Elizabeth Palandeng, woordvoerder bij de Algemene Rekenkamer, geeft antwoord op deze vragen in een presentatie over het belang van een kernboodschap.

14:05

De rekenkamer als tegenmacht

Julien van Ostaaijen

Hoe passen rekenkamers in het lokale spanningsveld van macht- en tegenmacht? In onderzoek voor de Wethoudersvereniging brachten onderzoekers van Avans Hogeschool de tegenmachten rondom wethouders in kaart. In deze korte uiteenzetting wordt dat veld van macht en tegenmacht gepresenteerd, met in het bijzonder aandacht voor de rol van rekenkamers.

14:25

Pauze

14:35

Uitreiking Goudvink

15:15

Afsluiting en netwerkborrel

We sluiten af met een borrel, aangeboden door de Algemene Rekenkamer.