Skip to main content

Introductiefolder Provinciale Rekenkamers

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-03-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Introductiefolder Provinciale Rekenkamers

Na de Provinciale Staten verkiezingen begint de periode van kennismaken met de nieuwe Statenleden. De NVRR heeft een introductiefolder voor nieuwe Statenleden ontworpen waarin het rekenkamerwerk onder de aandacht wordt gebracht. Kort en bondig wordt aangegeven wat de provinciale rekenkamer doet en wat men van hen kan verwachten. Ook de rol die de Statenleden zelf kunnen spelen bij het werk van de rekenkamer wordt belicht. De folder wordt uitsluitend digitaal aangeboden >>>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.