• Home
  • Nieuws
  • De NVRR roept al haar leden op mee te dingen naar de Goudvink 2015.

De NVRR roept al haar leden op mee te dingen naar de Goudvink 2015.

Gepubliceerd op:
dinsdag 28-04-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

De NVRR roept al haar leden op mee te dingen naar de Goudvink 2015.

De prijs is dit jaar in een heel nieuw jasje gestoken. Belangrijkste wijzigingen zijn tweeërlei. Inzenders hoeven geen rapport in te dienen dat beoordeeld wordt, maar moeten een vijftal vragen beantwoorden over hun rapport (of ander product). De tweede belangrijke wijziging is dat de Goudvink een publieksprijs wordt. 

Hoe dingt u mee? 

U beschrijft in maximaal 10 regels om welk product van de rekenkamer(commissie) het gaat, wat de aanleiding was, de eventuele context, en wat van belang is om op voorhand te weten.

Vervolgens beantwoordt u 5 vragen:

  1. Waaruit blijkt de doorwerking van het rekenkamerproduct? Heeft het gezorgd voor een – feitelijke of aannemelijke – verandering van het (toekomstig) beleid en waaruit blijkt dat?
  2. Geef aan hoe de rekenkamer(commissie) de raad* ondersteund heeft in hun rol en daarmee hun positie heeft verbeterd met het rekenkamerproduct.
  3. Geef aan of en hoe de rekenkamer(commissie) blijk heeft gegeven van eigen initiatief bij de verschillende fases van onderzoek, presentatie en bewerkstelligen van de doorwerking.
  4. Wat zijn de sterke punten uit het rekenkamerproduct, of waar bent u trots op?
  5. Wat zijn de leerpunten waar anderen ook profijt van kunnen hebben?

* waar 'raad' staat kunt u ook lezen 'staten, 'algemeen bestuur' of 'bestuur van de waterschap'

Uw inzending mag maximaal twee A4 bedragen. Wees beknopt en to-the-point. U stuurt uw inzending aan de NVRR per mail aan goudvink2015@nvrr.nl. Uw ingezonden tekst wordt ongewijzigd overgenomen op de eventuele posterpresentatie.

Meer informatie over de procedure en wijze van beoordelen leest u verder op de website >>

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.