Ook in 2019 gaat de NVRR de Goudvink, de prijs voor het beste rekenkamerproduct, uitreiken. Rekenkamer(commissie)s van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen met hun rapport of product uit 2017-2019 meedingen naar de prijs.

Rekenkamercommissies Koggenland, Medemblik-Opmeer en Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED) winnen de Goudvink 2019

Ter afsluiting van het mini-congres 'Handhavingsonderzoek' van 29 november 2019, georganiseerd door Kring Noord, is bekendgemaakt dat de rekenkamercommissies Koggenland, Medemblik-Opmeer en Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED) de Goudvink 2019 heeft gewonnen. De rekenkamercommissies hadden het onderzoek "Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Op-meer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Een onderzoek naar de tariefstelling zoals in rekening gebracht bij burgers” ingezonden. De jury prees het concrete onderzoek naar een gemeenschappelijke regeling, en het mooie voorbeeld van succesvolle samenwerking. Het rapport had een duidelijke opbrengst voor de inwoners, namelijk een neerwaartse bijsturing van de tarieven. Uit handen van de vice-voorzitter van de jury, prof.dr. Klaartje Peters, ontvingen de rekenkamercommissies de oorkondes en het beeldje van de Goudvink.

De jury beoordeelde de kwaliteit van alle inzendingen als hoog. Daarbij kwam een onderzoek van de Rekenkamer Oost, winnaar van de Goudvink 2018, en een gezamenlijk onderzoek van de rekenkamers Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer op een gedeelde tweede plaats. Zij zonden respectievelijk de onderzoeken "Provinciaal geld op afstand. Een onderzoek naar Gelderse/Overijsselse revolverende fondsen" en "Samen sturen. Onderzoek naar de bestuurlijke en amb-telijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn” in. De jury vond deze onderzoeken naar actuele onderwerpen mooie voorbeelden van degelijkheid, diepgang en doorwerking. De rekenkamers kregen van de vice-voorziter van de jury een oorkonde voor genomineerden van de Goudvink.

Daarnaast kreeg Rekenkamer Nijmegen van de jury een eervolle vermelding voor het onderzoek “De knop om. Lessen voor de energietransitie”. In het geval van het onderzoek van de rekenkamer Nijmegen betrof het een actueel onderwerp met een concrete doorwerking voor burgers. Ook prees de jury de standvastigheid van de rekenkamer gedurende het onderzoek.

Juryrapport

Uitgebreid verslag van de werkzaamheden en overwegingen van de jury vindt u in het Juryrapport NVRR Goudvink 2019.