Skip to main content

Goudvink 2016 – doet u mee?

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-03-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Goudvink 2016 – doet u mee?

De Goudvink is de jaarlijkse prijs van de NVRR. Het doel daarbij is van elkaar te leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. De winnaar van vorig jaar, Rekenkamer Nijmegen, heeft menigeen geïnspireerd om op een andere manier te kijken naar toegevoegde waarde van de Rekenkamer(functie).

Ook in 2016 wordt er aan het eind van het jaar weer een Goudvink uitgereikt en ook dit jaar bepaalt u als lid van de NVRR wie de prijs wint. Meedoen is eenvoudig, u beantwoordt een vijftal vragen over uw rekenkamerproduct. Dat kan een onderzoek zijn, een werkwijze (denk aan het initiatief van de Burgerwisselspeler in Zeist) of een andersoortig product (Woonlastenmeter van Nijmegen).

Waar kijken we naar bij een eerste beoordeling?

In eerste instantie kijken we met name naar doorwerking, heeft de inspanning van de Gemeentelijke Rekenkamer* het 'verschil' gemaakt, intern of extern. Maak dat expliciet in uw beantwoording. Daarnaast kijken we wat anderen kunnen leren van hetgeen u heeft gedaan.

Wat is nog meer van belang?

Uit het proces in 2015 is ons gebleken dat presentatie ook belangrijk is. Het publiek (uw collega's) willen verleid worden om op uw inzending te stemmen. Dat doet u door een goede inhoud, maar ook een goede 'verpakking' (zie inzending Ronde Venen uit 2015).

Doet u mee?

Beschrijf in maximaal 10 regels om welk product van de rekenkamer(commissie) het gaat, wat de aanleiding was, de eventuele context, en wat van belang is om op voorhand te weten. Beantwoord vervolgens de volgende 5 vragen:

  1. Waaruit blijkt de doorwerking van het rekenkamerproduct? Heeft het gezorgd voor een – feitelijke of aannemelijke – verandering van het (toekomstig) beleid en waaruit blijkt dat?
  2. Geef aan hoe de Gemeentelijke Rekenkamer de raad** ondersteund heeft in hun rol en daarmee hun positie heeft verbeterd met het rekenkamerproduct.
  3. Geef aan of en hoe de rekenkamer(commissie) blijk heeft gegeven van eigen initiatief bij de verschillende fases van onderzoek, presentatie en bewerkstelligen van de doorwerking.
  4. Wat zijn de sterke punten uit het rekenkamerproduct, of waar bent u trots op?
  5. Wat zijn de leerpunten waar anderen ook profijt van kunnen hebben?:

Uw inzending, maximaal twee A4 (vormvrij), stuurt u  vóór 1 juli 2016 per mail toe aan de NVRR.

Kijk voor de inzendingen op de shortlist de Goudvinkpagina op onze website >>

 

* Verzamelnaam voor alle gemeentelijke rekenkamerfuncties, ongeacht samenstelling. Uiteraard kan hier ook gelezen worden Provinciale Rekenkamer, de Rekenkamerfunctie van een Waterschap of  de Algemene Rekenkamer

** Verzamelnaam voor de volksvertegenwoordiging, ongeachte de vorm. Uiteraard kan hier ook gelezen worden Provinciale Staten, de algemene vergadering van een Waterschap of het parlement.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.