Skip to main content

Resultaten “De drie Vragen” website NVRR (2011)

Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over de website van de NVRR en wat er zou kunnen verbeteren aan de website. Dit is het samenvattend verslag van de uitkomsten. De respons was iets lager dan de vorige enquête, maar bedroeg toch nog 99, oftewel 42% van de leden heeft de enquête ingevuld.

De meeste respondenten raadplegen de website van de NVRR 1 tot 2 keer per maand, maar er is ook een grote groep die dat (bijna) nooit doet. Als de informatie beter georganiseerd en toegankelijk zou zijn en als er een besloten deel zou bestaan, zouden de meeste respondenten de website vaker raadplegen. De informatie die respondenten
willen kunnen vinden op de NVRR-website zijn vooral publicaties van andere Rekenkamer(commissie)s, handreikingen en handleidingen, informatie over landelijke ontwikkelingen en over wet- en regelgeving. Verder zou men meer actuele informatie willen hebben over onderwerpen die te maken hebben met het doen van onderzoek
(zoals een normenbank, (nieuwe) methoden van onderzoek, effecten van Rekenkameronderzoek, keurlijst onderzoeksbureaus etc.) en ontwikkelingen (zoals benchmarks, nieuws over bijvoorbeeld de bezuinigingen, kwaliteit etc.).