Skip to main content

Werkplan Commissie Kwaliteitszorg 2015

De uitgangspunten en de rol van de commissie uit het werkplan 2014 zijn nog van kracht. Op langere termijn richt de commissie zich daarnaast op het ontwikkelen van draagvlak en hulpmiddelen voor systematische evaluatie en scholing/deskundigheidsbevordering. In het stuk beschrijft de commissie de activiteiten en uitkomsten voor het jaar 2015.