Skip to main content

Sponsorbeleidplan NVRR

Het sponsorbeleid is er globaal op gericht financiële middelen te verwerven die kunnen worden benut ten gunste van activiteiten ten behoeve van alle leden binnen de vereniging. Dit betekent zeker niet dat wanneer een potentiële sponsor alleen een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren, gericht op slechts een deel van de totale ledenpopulatie, dat niet mogelijk zou kunnen zijn. Daartoe wordt per geval door het bestuur een afweging gemaakt.