Skip to main content

Werkplan 2016 Kwaliteitszorg

Elk jaar maakt de commissie kwaliteitszorg een jaarplan op basis waarvan de activiteiten ingevuld worden. Uitgangspunten van het jaarplan liggen besloten in het plan Focus op kwaliteit dat in de ALV van 2011 is vastgesteld.