Aanmeldformulier Goudvink 2018

Om mee te dingen naar de Goudvink stuurt uw rekenkamer(commissie) haar rapport/product naar goudvink@nvrr.nl samen met het aanmeldformulier, waarin u aangeeft waarom dat onderwerp is onderzocht, wat vermeldenswaard is met betrekking tot het rapport en/of onderzoek, wat de doorwerking is en hoe de rekenkamer(commissie) die heeft bevorderd. Vergeet niet het rapport/product te uploaden naar de bibliotheek van de NVRR website. Alleen aanmeldformulieren met betrekking tot rapporten/producten die naar de bibliotheek geüpload zijn, dingen mee naar de prijs.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.