Skip to main content

Aanmeldformulier Goudvink 2018

Om mee te dingen naar de Goudvink stuurt uw rekenkamer(commissie) haar rapport/product naar goudvink@nvrr.nl samen met het aanmeldformulier, waarin u aangeeft waarom dat onderwerp is onderzocht, wat vermeldenswaard is met betrekking tot het rapport en/of onderzoek, wat de doorwerking is en hoe de rekenkamer(commissie) die heeft bevorderd. Vergeet niet het rapport/product te uploaden naar de bibliotheek van de NVRR website. Alleen aanmeldformulieren met betrekking tot rapporten/producten die naar de bibliotheek geüpload zijn, dingen mee naar de prijs.