Skip to main content

Aan de slag met social return

Datum van publicatie: 15-02-2015

Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzoek. Hoe vaak past de provincie social return toe? Wat vinden ondernemers van de werkwijze van de provincie?

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Gelderse en Overijsselse beleid voor social return en in welke mate zijn de doelen van social return gerealiseerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Heleen Versluijs
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.