Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 18 jaar geleden, hebben doorgemaakt.

De leden hebben aangegeven een kwaliteitsprijs belangrijk te vinden. Kwaliteitsbevordering met een competitief element, een leerproces bij rekenkamers stimuleren, vaktrots opwekken voor het eigen werk en product en een moment van aandacht voor rekenkamers creëren in bestuurlijk Nederland. Redenen genoeg om door te gaan in 2021, maar dan in een iets nieuwer jasje. In het tweede kwartaal 2022 herstarten we de procedure voor de Goudvink.

Zo zijn de beoordelingscriteria aangevuld met criteria over de relevantie van het onderzoek en het aspect ‘moed’ wordt meegewogen. De jury gaat elk jaar op één aspect inzoomen. De rapporten die daarop scoren krijgen een ‘eervolle vermelding’. Nieuw in de aanmeldprocedure is dat anderen dan de rekenkamer(commissie) zelf mogen signaleren dat er een goed rekenkamerrapport is gepubliceerd. Daarbij kan gedacht worden aan griffiers, raadsleden, burgemeesters enz. Het is dan aan de rekenkamer(commissie) zelf om zich aan te melden voor de procedure.

De winnaar wordt meer dan voorheen in het zonnetje gezet. De niet-winnaars krijgen waarderende feedback van de beoordelaars en de jury. De vierkoppige jury wordt uitgebreid met een journalist en de winnaar van het voorgaande jaar.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.