Skip to main content

Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.

De leden hebben aangegeven een kwaliteitsprijs belangrijk te vinden. Kwaliteitsbevordering met een competitief element, een leerproces bij rekenkamers stimuleren, vaktrots opwekken voor het eigen werk en product en een moment van aandacht voor rekenkamers creëren in bestuurlijk Nederland.

Zo zijn de beoordelingscriteria aangevuld met criteria over de relevantie van het onderzoek en het aspect ‘moed’ wordt meegewogen. De jury gaat elk jaar op één aspect inzoomen. De rapporten die daarop scoren krijgen een ‘eervolle vermelding’. Nieuw in de aanmeldprocedure is dat anderen dan de rekenkamer(commissie) zelf mogen signaleren dat er een goed rekenkamerrapport is gepubliceerd. Daarbij kan gedacht worden aan griffiers, raadsleden, burgemeesters enz. Het is dan aan de rekenkamer(commissie) zelf om zich aan te melden voor de procedure.

De winnaar wordt meer dan voorheen in het zonnetje gezet. De niet-winnaars krijgen waarderende feedback van de beoordelaars en de jury. De vierkoppige jury wordt uitgebreid met een journalist en de winnaar van het voorgaande jaar.

De Goudvink jury is er uit!

9 november 2023

Afgelopen maandag is de goudvink jury in conclaaf gegaan over de drie mooie genomineerde rapporten. De jury bestaat uit Laurens de Graaf, Klaartje Peters, Peter van der Knaap, Joyce Satijn, Hans Bekkers en Utrechts wisseljurylid Paul Venhoeven. De jury wordt ondersteund door Etienne Lemmens, Lies van Aelst en Jolien Wiegman kwamen zij tot een winnaar. Benieuwd wie gewonnen heeft? Kom naar het NVRR congres van de kring noord op 24 november!

Nominaties Goudvink 2023 bekend!

25 oktober 2023

Op 24 november wordt de Goudvink voor het beste rekenkamerrapport van 2023 uitgereikt op het congres van de kring Noord, in Groningen. De jury zal binnenkort in conclaaf gaan over de drie genomineerde rapporten, dat zijn (in willekeurige volgorde):

Verkorte lijst beoordelingscriteria Goudvink 2023

1. Basiskwaliteit

(In rapport is opgenomen en uitgewerkt, gaat over aanwezigheid, nog niet de kwaliteit)

 • 1.1 reden voor de onderwerpkeuze
 • 1.2 beschrijving van het onderwerp
 • 1.3 onderzoeksdoelstelling
 • 1.4 onderzoeksvragen
 • 1.5 normen en toetsingscriteria (eventueel maar niet noodzakelijk in een apart normenkader)
 • 1.6 onderzoeksaanpak
 • 1.7 vermelding bronnen (eventueel maar niet noodzakelijk in een literatuurlijst, kan ook in de lopende tekst)
 • 1.8 beperkingen van het onderzoek

2 Technische kwaliteit

 • 2.1 de onderzoeksvragen zijn passend voor het bereiken van de onderzoeksdoelstelling
 • 2.2 de normen en toetsingscriteria zijn helder en passend voor de onderzoeksvragen
 • 2.3 de onderzoeksaanpak sluit aan bij de onderzoeksvragen
 • 2.4 de bevindingen zijn onderbouwd met valide en betrouwbare data
 • 2.5 de conclusies sluiten aan op de bevindingen
 • 2.6 de conclusies zijn gebaseerd op normen
 • 2.7 de aanbevelingen sluiten aan op de conclusies
 • 2.8 de aanbevelingen zijn gericht op de rol van de geadresseerde (raad/college, PS/GS, AB/DB)
 • 2.9 de praktische waarde en uitvoerbaarheid van de aanbevelingen

3 Presentatie

 • 3.1 Het rapport/product is prettig leesbaar
 • 3.2 Er is een adequate samenvatting opgenomen
 • 3.3 Er zijn functionele tabellen/illustraties opgenomen in de tekst
 • 3.4 Er is een infographic/film opgenomen
 • 3.5 Op andere wijze is getracht met de presentatie de doorwerking te bevorderen, bijv. gebruik social media, persbericht, publieksvriendelijke presentatievormen (digitaal, podcast), tijdens workshop conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan deelnemers/stakeholders.

4 Relevantie

 • 4.1 relevant voor de samenleving/inwoners, sluit aan bij de actualiteit
 • 4.2 relevant voor (de versterking van) de volksvertegenwoordiging,
 • 4.3 de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan haar rol als instrument of ondersteuning voor (de versterking van) de volksvertegenwoordiging
 • 4.4 relevant voor het afleggen van publieke verantwoording door het bestuur, en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan haar bijdrage daaraan
 • 4.5 relevant voor de verbetering van het bestuur (beleid en uitvoering), en/of de rekenkamer(commissie) besteedt in het rapport aandacht aan de bruikbaarheid voor het bestuur

5 Doorwerking

Speelt nog niet in de voorronde.

6 Extra punten

 • 6.1 Compensatie (bijvoorbeeld als er geen normenkader nodig is bij dit onderzoek, innovatieve aanpak enz.) Max. 3
 • 6.2 Er valt veel te leren voor rekenkamer(commissie)s van dit rapport/product Max. 3

Komt het rapport in aanmerking voor een eervolle vermelding? Waarderende feedback (plus- en verbeterpunten)

Aanmeldformulier 2023

Deadline: 17 juli 2023