Skip to main content

Armoede in Delft

Datum van publicatie: 26-10-2017

Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die relevant kunnen zijn voor toekomstig beleid Delft

Centrale onderzoeksvraag

a) Wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep voor het armoedebeleid? Welke typen huishoudens en inkomenscategorieën zijn hierbij te onderscheiden? Hoe zit het met specifieke doelgroepen zoals kinderen en ouderen die leven in armoede?
b) Hoe verhoudt de situatie in Delft zich tot een aantal referentiegemeenten?

a) Zijn er doelstellingen geformuleerd voor het armoedebeleid en in welke mate zijn deze concreet en meetbaar?
b) Welke instrumenten worden ingezet om de doelstellingen te realiseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KWIZ Groningen