Skip to main content

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Vlaardingen

Datum van publicatie: 13-05-2019

Betreft de uitkomsten van het onderzoek naar het bereik en effect van de aanbevelingen door de Rekenkamercommissie in de rapportges over de jaren 2013-2016.

Centrale onderzoeksvraag

Wat deed het gemeentebestuur van Vlaardingen met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zoals opgenomen in de rapporten over de jaren 2013-2016?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf