Skip to main content

Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Datum van publicatie: 01-12-2018

Tarieven afvalstoffenheffing in Westfriesland behoren tot de hoogste van Nederland. Het blijkt dat historische afspraken met het afvalbedrijf en het (regionaal) beleid de belangrijkste oorzaken hiervan zijn . De raden zijn beperkt in positie geweest.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt de heffing afvalstoffen in de betreffende Westfriese gemeenten bepaald en welke factoren zijn hierbij van invloed, zowel intern (de mate van kostendekkendheid, het toerekenen van activiteiten, door de raad gestelde kaders etc.) als extern (de heffing vanuit de afvalverwijderaar en afvalverwerker, de kosten inzake GR CAW, etc.)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED)
Provincie(s)
Noord-Holland
Goudvink
Winnaar
Ingestuurd door
Mevr. N. Domburg
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar

Winnaar Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.