Skip to main content

Duurzaamheid, een keuze of een plicht

Datum van publicatie: 2022-02-23

Het betreft hier een onderzoek uitgevoerd door de leden van de rekenkamercommissie over hoe er wordt omgegaan met het begrip “duurzaamheid” in de gemeente Tiel.

Centrale onderzoeksvraag

Slaagt de gemeente erin om haar ambities en doelen m.b.t. duurzaamheid te realiseren en zo ja, op welke wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
M. Rietberg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf