Skip to main content

Eindrapport Stof tot nadenken

Datum van publicatie: 1-1-2021

Onderzoek naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco. Deze taken worden uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verloopt de uitvoering van de VTH-taken bij Tata Steel en Harsco en welke verbeteringen zijn daarbij mogelijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Goudvink
Winnaar
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door

Winnaar Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.