Skip to main content

En nu de tonnage nog. De haven: het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC)

Datum van publicatie: 13-10-2009

De haven heeft de verwachtingen nog niet waargemaakt. De gemeente Coevorden was in 1997 ambitieus toen zij besloot om aan het Kanaal Almelo-Coevorden bij het Europark een industriehaven aan te leggen, het Regionaal Overslagcentrum (ROC). Zij wilde werkgelegenheid scheppen, bedrijven als IAMS vroegen om een haven en tegelijkertijd wekten het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel de verwachting dat zij het Kanaal Almelo-Coevorden zouden uitbreiden. Tijdens de uitvoering van dit project heeft de gemeente vervolgens lang aan haar originele prognoses vastgehouden, ook al bleken die al snel te optimistisch.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is bij de industriehaven (als onderdeel van het Regionaal Overslagcentrum ROC) de besluitvorming in het verleden geweest, wat is het perspectief voor de toekomst en wat zijn de financiële risico’s voor de gemeente Coevorden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Caroline Loomans
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)