Skip to main content

Evaluatie Hart van de Heuvelrug 2002-2016

Datum van publicatie: 24-08-2017

De RKC heeft onderzoek gedaan naar het programma Hart van de Heuvelrug. Dit grootschalige programma bestaat uit natuurprojecten en bouwprojecten. Onderzocht is hoe omgegaan wordt met risicomanagement en -beheersing.

Centrale onderzoeksvraag

Is de raad door de informatievoorziening die betrekking heeft op risicomanagement en -beheersing voldoende in de gelegenheid om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Mevr. MSc M.E. Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RIGO Research en Advies BV.

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.