Skip to main content

Gemeentelijke samenwerking

Datum van publicatie: 08-02-2018

Onderzoek naar grip van de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek wil de rekenkamer in kaart brengen aan welke regionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden de gemeente Hilversum deelneemt, wat de kosten en baten zijn en welke mogelijkheden tot sturing en controle de raad op deze samenwerkingsverbanden heeft. De rekenkamer wil hiermee de raad in staat stellen om zijn grip op deze samenwerking te verbeteren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
P+P