Skip to main content

Hoestemtpeelenmaas.nl

Datum van publicatie: 01-11-2013

Wat vinden de inwoners van Peel en Maas van de politiek? Hoe beïnvloedt dat hun stemgedrag? En hoe kan de gemeente de opkomst bij de verkiezingen verhogen? Inwoners van Peel en Maas zijn tevreden dat de politiek in Peel en Maas geen grote conflicten kent. Wel willen ze bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014 kunnen kiezen tussen politieke partijen die onderling voldoende onderscheidend zijn. Ook willen ze dat politici zichtbaarder zijn. Dit zijn enkele resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Peel en Maas naar de opkomst en het stemgedrag in Peel en Maas.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn verklaringen voor de dalende opkomst en het ogenschijnlijk veranderlijke stemgedrag in Peel en Maas en hoe is de opkomst in 2014 te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Peel en Maas
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Julien van Ostaaijen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf