Skip to main content

Horen, zien en schrijven. Optreden van stadswachten in de openbare ruimte

Datum van publicatie: 01-06-2012

Het onderzoek richt zich onder meer op de kwaliteit van het optreden van stadswachten in de openbare ruimte: hoe opereren zij in bepaalde situaties, hoe komen zij tot hun beslissingen, waar richten zij zich op en hoe gaan zij met burgers om. Deze vragen zijn door middel van participerende observatie beantwoord. Ook is in het onderzoek gekeken naar de opleiding en aansturing van stadswachten en het effect van handelen op veiligheid en de fysieke kwaliteit van de buitenruimte,

Centrale onderzoeksvraag

Hoe waarborgt en stuurt de gemeente het optreden van stadswachten en leidt hun optreden tot de beoogde resultaten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Goudvink
Winnaar
Ingestuurd door
R. Willemse
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Winnaar Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.