Skip to main content

Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht.

Datum van publicatie: 06-09-2016

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015, onderdeel van de decentralisatie in het sociaal domein. Onderdeel van dit onderzoek zijn een enquête onder cliënten en huisbezoeken. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Utrecht onvoldoende maatwerk toepast bij de indicaties voor hulp bij het huishouden.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe werkt het nieuwe beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uit voor klanten en voor de financiën van de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.