Skip to main content

ICT met beleid: onderzoek naar beleidsondersteunende informatievoorziening en ICT

Datum van publicatie: 14-09-2017

Een onderzoek naar het functioneren van de beleidsondersteunende informatievoorziening van de gemeente Ede.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is bij de gemeente Ede sprake van een goede aansluiting: (1) tussen beleid en omgeving, (2) tussen informatievoorziening en beleid, (3) tussen ICT-dienstverlening en beleid & informatievoorziening en op welke punten zijn welke verbeteringen c.q. maatregelen noodzakelijk en waarom?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra & Gudde