Skip to main content

Inzicht in subsidies gemeente Schiedam

Datum van publicatie: 28-05-2014

Quick scan waarin een tweetal overzichten het gehele subsidieveld van de gemeente Schiedam in beeld is gebracht. Daarnaast zijn de bevindingen bij het opstellen van de overzichten opgenomen.

Centrale onderzoeksvraag

Welk aspect van het subsidiebeleid van Schiedam kan diepgaand worden onderzocht, zodat de gemeenteraad een goed inzicht krijgt in de gewenste maatschappelijke effecten van de subsidieverstrekkingen door de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)