Skip to main content

Naar verantwoorde grondverwerving

Datum van publicatie: 24-09-2012

De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voert en de risico’s beheerst. De provincie Groningen heeft een sober aankoopbeleid en verwerft, evenals Drenthe, grond doelmatig (tegen marktprijzen) en neemt geen onnodig risico. De grondruiltransacties van de provincie Groningen brengen wel enig risico met zich mee. De provincie Fryslân voert een actief grondverwervingbeleid. De Rekenkamer is van mening dat dit niet doelmatig gebeurt en de nodige risico’s met zich brengt. Er wordt meer grond aangekocht dan strikt nodig is voor het verwezenlijken van de ruimtelijke doelen. Regelmatig worden boven marktconforme vergoedingen geboden.

Centrale onderzoeksvraag

Om de benodigde informatie op te leveren, heeft de Rekenkamer de volgende vragen beantwoord:
1. Voor welke doelen verwerft de provincie Fryslân grond?
2. Welke risico’s zijn verbonden aan de grondverwerving door de
provincie Fryslân?
3. Hoe is de provincie Fryslân met deze risico’s omgegaan?
4. Hoe is de controle door GS en PS op de grondverwerving verlopen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.