Skip to main content

Onderhoud provinciale infrastructuur

Datum van publicatie: 13-04-2015

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan met als risico dat er achterstanden in het onderhoud ontstaan. Hierdoor neemt de kwaliteit van de te onderhouden objecten gestaag af en kan functieverlies gaan optreden. Het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2013. Nagegaan is hoe de provincies zijn omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds de verplichting om de infrastructuur in een goede staat te houden en anderzijds het afgenomen beschikbare onderhoudsbudget.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de provincie Groningen omgegaan met het spanningsveld tussen hetgeen – op basis van technische richtlijnen – aan groot onderhoud van de provinciale infrastructuur is vereist en het beschikbaar gestelde onderhoudsbudget.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
I. Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf