Skip to main content

Op koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute Twente

Datum van publicatie: 14-10-2010

De Innovatieroute Twente is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de Regio Twente, ondernemingen, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en is gericht op het duurzaam versterken van de economische structuur. Met het onderzoek wil de Rekenkamer inzicht bieden in de doelgerichtheid van de Innovatieroute en mogelijke verbeterpunten daarbij.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de achtergronden, ideeën, afspraken en beoogde prestaties, resultaten en effecten van de Innovatieroute Twente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.