Skip to main content

Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

Datum van publicatie: 04-04-2012

“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclusie dat de fysieke doelstellingen voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn uitgewerkt, terwijl de uitwerking van de inhoudelijke doelen mager is geweest. Door een relatie te leggen tussen middelen voor peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstanden, VVE, leefbaarheid en sport en cultuur enerzijds en de brede schoolontwikkeling anderzijds kan beter zichtbaar worden in welke mate deze middelen bijdragen aan de inhoudelijke doelen van de brede schoolontwikkeling.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)