Skip to main content

Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Datum van publicatie: 13-06-2017

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Delft de openbare orde en veiligheid rondom evenementen waarborgt en de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is het evenementenbeleid van de gemeente Delft vormgegeven vanuit openbare orde en veiligheidsoogpunt, hoe wordt dit in de praktijk door de gemeente uitgevoerd en gehandhaafd, hoe wordt samengewerkt, welke risico’s kunnen zich voordoen, hoe worden deze risico’s ingeschat en beheerst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto