Skip to main content

Provinciaal geld op afstand: provincie Gelderland

Datum van publicatie: 01-03-2017

De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar ruim 200 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Gelderland doelen bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar twee fondsen: het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (€ 90,75 mln.) en de MKB-Kredietfaciliteit (€ 37,5 mln.). Hierbij zijn de benutting van de financiële middelen en de behaalde resultaten onder de loep genomen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe hebben de provincies Gelderland en Overijssel vorm gegeven aan de revolverende fondsen op het gebied van energie en economie en hoe zien de provincies toe op de fondsen en het bereiken van de beoogde doel(groep)en?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.