Skip to main content

Provinciaal geld op afstand: provincie Overijssel

Datum van publicatie: 01-03-2017

De provincie Overijssel heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en daar circa € 272 miljoen beschikbaar voor gesteld. De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de provincie deze heeft vormgegeven en hoe zij zicht houdt op het bereiken van de doelen van de fondsen. Dit waren het Energiefonds Overijssel (€ 200 mln.) en het Innovatiefonds Overijssel (€ 41,5 mln.). De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de organisatie, werkwijze, gestelde eisen en financiële beleid van de fondsen. Hierbij is onder meer gekeken naar de link tussen de provinciale doelen en de resultaten van de fondsen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe hebben de provincies Gelderland en Overijssel vorm gegeven aan de revolverende fondsen op het gebied van energie en economie en hoe zien de provincies toe op de fondsen en het bereiken van de beoogde doel(groep)en?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.