Skip to main content

Publieke waarde in de Knel, samenvatting meta-analyse tien jaar rekenkameronderzoek over gemeentebestuur Rotterdam

Datum van publicatie: 2019-09-23

De rekenkamer heeft onderzocht welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) er te vinden zijn in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd over de gemeente Rotterdam. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dat meta-onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamer beoogt met deze analyse:

  • Inzichtelijk te maken welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) te destilleren zijn uit de bestuurlijke conclusies van rapporten van de rekenkamer Rotterdam in periode van juni 2009 tot juli 2018.
  • De gevonden rode draden te duiden door ze waar mogelijk in een bredere context te plaatsen, bijvoorbeeld door relatering aan (bestuurs)wetenschappelijke inzichten of maatschappelijke of bestuurlijke ontwikkelingen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf