Skip to main content

Raad weten met energie. Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Datum van publicatie: 2020

Rekenkameronderzoek 2020 naar de stand van zaken rond de energietransitie en de rol die de raden kunnen spelen.
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Centrale onderzoeksvraag

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door