Skip to main content

Rapport onderzoek wegbeheer

Datum van publicatie: 11-10-2018

Het (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van het gemeentelijk wegbeheer is onderzocht. Het wegbeheer neemt fors beslag op de financiën van de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

De scope van deze quick scan is het wegbeheer van gemeente Epe, oftewel het in stand houden van het wegenareaal.
Onderzoeksvraag 1 : Wat is het gewenste kwaliteitsniveau van wegen in de gemeente Epe (beleidskader), eventueel met vergelijking naar andere gemeente n en welk budget is daarvoor benodigd?
Onderzoeksvraag 2: Wat is de staat van de wegen in Epe (mogelijk afgelopen vier jaar in ogenschouw nemen en wat waren de kosten hiervan in vergelijking me t het budget)?
Onderzoeksvraag 3: Welke informatie ontvang t de raad over het wegbeheer, welke mogelijkheden heeft de raad om op beleid en uitgaven bij te sturen en hoe heeft de raad dat de afgelopen vier jaar gedaan?
Onderzoeksvraag 4 : Als toekomstverkenning : is het wegbeheer zoals de gemeente dat nu uitvoert (systematiek en in de praktijk) toekomstbestendig? Welke risico’s zijn er of zijn te verwachten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Epe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Mevr. G.W. van Bosman
Onderzoek door
Rekenkamer zelf