Skip to main content

Sport gemeente Heemstede (2014)

Datum van publicatie: 08-10-2014

Bijdrage gemeentelijke inspaningen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze dragen de gemeentelijke inspanningen (waaronder subsidies) bij aan de realisatie van het sportbeleid van de gemeente Heemstede?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Inge Boon
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)