Skip to main content

Subsidie Idea, een open boek?

Datum van publicatie: 04-03-2015

Stichting Idea is een cultuurinstelling met bibliotheken in Soest, Bunnik, De Bilt, en Zeist. Voor Soest verzorgt Idea daarnaast het KunstenCentrum, theater, kunstuitleen en het CultuurPunt. Idea is de organisatie die de meeste subsidie ontvangt van de gemeente Soest.

Uit gesprekken met de raad bleek dat er behoefte bestond aan meer inzicht in de subsidierelatie met Idea. Wat hebben de gemeente en Idea afgesproken over de besteding van de subsidie? Wordt het geld effectief en efficiënt ingezet? Deze vragen komen aan de orde in het onderzoeksrapport.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is sprake van een doeltreffende en doelmatige subsidieverstrekking aan Idea?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)