Skip to main content

Van Onderzoek naar Praktijk

Datum van publicatie: 2022-02-20

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• De mate van doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (Rkc) Best en in de wijze waarop
besluiten van de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden doorgevoerd;
• Eventuele rode draden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
• Het verloop van de processen tijdens het onderzoek, bij de besluitvorming en de uitvoering;
• De factoren die van invloed zijn op (de mate van) doorwerking;
• De vraag of dezelfde mechanismen van doorwerking ook spelen bij raadsbesluiten.

Centrale onderzoeksvraag

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
*De soorten aanbevelingen van de RKC Best
*De wijze waarop deze aanbevelingen opvolging wordt gegeven
*Wat de resultaten/effecten zijn van deze opvolging
*De wijze waarop de raad wordt geïnformeerd en de rol van de gemeenteraad.
*De paralellen en de verschillen met reguliere raadsvoorstellen

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf