Skip to main content

‘Verbonden partijen en de rol van de raad’

Datum van publicatie: 19-02-2015

Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbonden partijen. De Rekenkamer doet 8 aanbevelingen om te komen tot een strakkere sturing en controle en beter toezicht.

Centrale onderzoeksvraag

Is de informatie die de raad krijgt over de verbonden partijen voldoende geschikt om goed te kunnen sturen en controleren, hoe is de sturing en controle van de raad ten aanzien van de verbonden partijen geregeld, hoe gaat de raad hiermee om en hoe kan deze sturing en controle indien gewenst worden verbeterd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.