Skip to main content

Wat is goed voor de wijk; evaluatie wijkgericht werken Wageningen

Datum van publicatie: 28-01-2014

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek van de Rekenkamer Wageningen heeft betrekking op het maken van een heldere keuze voor de toekomst van het wijkgericht werken. “Maak een heldere bestuurlijke keuze voor het al dan niet continueren van het wijkgericht werken. Baseer de keuze op een afwegingsproces waarbij ook inwoners en maatschappelijke partners kunnen inspreken. Dan kan wijkgericht werken een goed instrument zijn voor een evenwichtige verhouding tussen burgers en overheid. Stel -indien besloten wordt verder te gaan – op hoofdlijnen – bestuurlijke kaders voor het wijkgericht werken vast m.b.t. tot de strekking van het wijkgericht werken”.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Hoe is het WGW in Wageningen opgezet en wat zijn de resultaten?
  2. Hoe is voorzien in informatie-uitwisseling met de raad?
  3. Hoe doeltreffend en doelmatig is het WGW?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om het WGW in Wageningen verder te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Provincie(s)
Gelderland
Goudvink
Nominatie
Ingestuurd door
Paul Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)

Nominatie Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.