Skip to main content

Woonlastenmeter

Datum van publicatie: 15-10-2014

Rekentool voor inwoners en raadsleden om meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke belastingen en heffingen en de mogelijkheden deze te wijzigen. Mensen kunnen zelf aan de knoppen draaien.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe zitten de gemeentelijke belastingen in elkaar? Wie betaalt wat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Goudvink
Winnaar
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf

Winnaar Goudvink

De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink staat symbool voor het ‘afvinken’ van criteria waaraan het gevoerde bestuur moest voldoen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 20 jaar geleden, hebben doorgemaakt.