Rekenkamerkompas

Het Rekenkamerkompas ondersteunt leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen  bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke rekenkamer kan (of moet) voor een groot deel zelf bepalen hoe zij werkt. Daarom geeft het Kompas richting, maar schrijft niet voor. Maar rekenkamers oordelen en adviseren over de professionaliteit van het werk binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Dat vereist dat zij zelf ook bewust en zichtbaar werken aan hun eigen professionaliteit.

Het Kompas behandelt de volgende onderwerpen: Doel en visie; Leden; Ondersteuning; Contacten; Programmering en selectie; Onderzoeksopzet; en Evaluatie. Voor elk van deze onderwerpen presenteert het Kompas een aantal aandachtspunten, afwegingen (helpende vragen) en voorbeelden, waarmee elke rekenkamer zelf haar koers op kwaliteit kan bepalen. Elk laatste voorbeeld is een praktische werkvorm waarmee een rekenkamer zelfstandig met dat onderwerp aan de slag kan.

Het Rekenkamerkompas is bedoeld om leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke rekenkamer kan (of moet) voor een groot deel zelf bepalen hoe zij werkt. Daarom geeft het Kompas richting, maar schrijft niet voor. Maar rekenkamers oordelen en adviseren over de professionaliteit van het werk binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Dat vereist dat zij zelf ook bewust en zichtbaar werken aan hun eigen professionaliteit.

Columns

Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk ontwikkelen en verzamelen manieren en vormen waarmee rekenkamers gerichter kunnen sturen op succes en professionaliteit. Daarbij gebruiken ze de inzichten van het kompas.