Rekenkamerkompas

https://rekenkamerkompas.nvrr.nl/
 
Anders kijken
Esther Fogl (lid en secretaris van de RKC Noordoostpolder)
“Onze vraag: hoe zorg je voor een goede relatie met de raad en het college? Je werkt aan hetzelfde doel, maar dat voelt soms niet zo. De komst van een nieuwe voorzitter leek ons een mooie aanleiding voor een coachingsgesprek. We hebben ook nieuwe ideeën opgedaan over het ophalen van onderwerpen. En we gaan ons werkproces beter uitleggen aan ambtenaren. Coach Marije van den Berg heeft ons uitgedaagd om anders te kijken. Een aanrader.”
 
Concrete tip
Stan Hermans (raadsadviseur gemeente Goes en secretaris RKC)
“Ik heb samen met onze voorzitter een telefonische coachingssessie gehad. We willen onze slapende rekenkamercommissie nieuw leven inblazen. Het zou mooi zijn als de leden de toegevoegde waarde van een onderzoek zien en zich echt mede-eigenaar voelen.We vroegen ons concreet af hoe je een verkennend onderzoek kunt opzetten. Een van de tips: noem het een verkenning, geen onderzoek. Dan haal je veel op zonder dat het later dubbelop voelt. Met zo’n concrete tip kun je meteen je voordeel doen.”
 
Fijn actielijstje
Gerrit Hagelstein (voorzitter van de RKC Lingewaard)
“Wij hebben sinds een jaar een nieuwe samenstelling. Daarom hebben we de coaching uitgebreid tot een teammiddag, om afspraken te kunnen maken over onze werkwijze. Welke eisen stel je aan goed onderzoek? Wat heb je nodig aan ondersteuning? Hoe ben je een goede opdrachtgever? Coach Vincent van Stipdonk leidde het gesprek. We hebben nu een fijn actielijstje. Vincent van Stipdonk heeft kennis van zaken, het was een inspirerende middag.”
 
Gewoon een goed idee
Nelleke van Proosdij (raadsadviseur gemeente Enschede en secretaris RKC)
“Het aanbod van een coachingssessie sprak ons meteen aan. Leuk, eens met een frisse blik naar je eigen werk kijken. We kozen een onderwerp dat anders niet zo snel op de agenda komt: communicatie en publiciteit. We vroegen ons af of we meer wilden of konden communiceren met ‘de stad’ over onze onderzoeken, maar kwamen er op uit dat voor onze rekenkamer de raad de belangrijkste partner is. We gaan als eerste stap de raad nu beter informeren bij de start van elk onderzoek. Niks ingewikkelds, maar gewoon een goed idee.”
 
Het Rekenkamerkompas is bedoeld om leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen bij het sturen op eigen professionaliteit. Elke rekenkamer kan (of moet) voor een groot deel zelf bepalen hoe zij werkt. Daarom geeft het Kompas richting, maar schrijft niet voor. Maar rekenkamers oordelen en adviseren over de professionaliteit van het werk binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Dat vereist dat zij zelf ook bewust en zichtbaar werken aan hun eigen professionaliteit.

Het Kompas behandelt de volgende onderwerpen: Doel en visie; Leden; Ondersteuning; Contacten; Programmering en selectie; Onderzoeksopzet; en Evaluatie. Voor elk van deze onderwerpen presenteert het Kompas een aantal aandachtspunten, afwegingen (helpende vragen) en voorbeelden, waarmee elke rekenkamer zelf haar koers op kwaliteit kan bepalen. Elk laatste voorbeeld is een praktische werkvorm waarmee een rekenkamer zelfstandig met dat onderwerp aan de slag kan.

Columns

Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk ontwikkelen en verzamelen manieren en vormen waarmee rekenkamers gerichter kunnen sturen op succes en professionaliteit. Daarbij gebruiken ze de inzichten van het kompas.